Home‎ > ‎

2010年度常年活动

琼崖杨氏公会

2010年度常年活动 / 节日庆典计划

 

 

 

 

 

 

庆祝元旦

 

 

 

 

 

23.02.09

(星期二)

 

12noon

 

春祭祀祖

 

 

二楼会所

 

27.02.10

(星期六)

 

6.00pm-

11.00pm

新执委宣誓就任

颁发奖学金及新春团拜联欢宴会

 

二楼会议宝

海南会馆

 

收费

 

13.03.10

17.03.10

 

6.40am

 

1.40pm

 

五日海南岛观光及寻根祭祖

 

 

中国海南省

 

收费

 

 

 

03.04.10

(星期六)

 

5.15pm-

7.15pm

 

 

开办海南歌谣班

 

二楼办事处

 

收费

 

 

开办中华书法班

二楼会议室

 

收费

 

 

清明节拜祭祖先

 

二楼会所

 

 

 

 

 

 

 

 

7.30pm

庆祝端午节

 

会所阳台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.30pm

庆祝国庆看烟花

 

会所阳台

 

 

 

秋祭祀祖

 

二楼会所

 

 

 

7.30pm

庆祝中秋节、赏月及提灯

 

会所阳台

 

 

 

 

 

 

 

十一

 

 

 

 

 

 

 

 

十二

 

7.30pm

冬至吃汤圆

 

会所阳台

 

 

7.30pm

庆祝圣诞节和看烟花

 

会所阳台

 

 

Comments